15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Smlouva o zajištění osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem

Usnesení č. UZ/17/23/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat smlouvu, dle bodu 2 usnesení

O: ředitelka p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 15. Smlouva Olkraj a PK zajištění DD-KIDSOK-Z-23.9.19.docx
Přílohy:
15. Příloha č. 01-Mezikrajská smlouva s PK-KIDSOK-Z-23.9.19.docx