6.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK

Usnesení č. UZ/17/8/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí  

a) důvodovou zprávu

b) rozpočtové změny v příloze č. 1


 
2

schvaluje  

a) rozpočtové změny v příloze č. 2

b) zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2019


 


Důvodová zpráva: 6.1.1. - Rozpočtové změny 2019 - OE Z 23.9.2019 DOD.docx
Přílohy:
6.1.1. - Rozpočtové změny 2019 - OE Z 23.9.2019 DOD.xlsx