5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana,
Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana,
pracovní skupina pro systém dotací,
vedoucí příslušných odborů KÚOK

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dotační programy Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/6/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Zásady pro poskytování programových dotací z rozpočtu Olomouckého kraje (Vzorový dotační program) – Vzorová pravidla dotačního programu dle přílohy č. 1, Vzorovou žádost o dotaci dle přílohy č. 2 a vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 3–12 důvodové zprávy:

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 1/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 2/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě podnikateli /Vzor 3/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli /Vzor 4/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám /Vzor 5/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám /Vzor 6/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím, městysům, městům /Vzor 7/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím, městysům, městům /Vzor 8/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím /Vzor 9/

– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost příspěvkovým organizacím /Vzor 10/


 
3

bere na vědomí informaci o přípravě Pravidel pro realizaci Zásad pro poskytování programových dotací z rozpočtu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 13 důvodové zprávy


 
4

schvaluje návrh dotačních programů Olomouckého kraje, uvedený v Seznamu předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2020, dle přílohy č. 14 důvodové zprávy


 
5

ukládá předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení pravidla pro dotační programy, ve kterých bude maximální možná výše dotace vyšší než 200 000 Kč, a pravidla všech dotačních programů, v nichž oprávněným žadatelem bude obec, dle důvodové zprávy

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje


6

ukládá předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení žádosti o dotaci vyšší než 200 000 Kč na konkrétní účel

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 5. Dotační programy OK-DZ-Z-23-09-2019.docx
Přílohy:
5. Dotační programy OK-Příloha č. 01 - Vzor DP-Vzorová pravidla DP-Z-23-09-2019.docx
5. Dotační programy OK-Příloha č. 02 - Vzor DP-Vzorová žádost o dotaci-Z-23-09-2019.xlsx
5. DP OK-Příloha č. 03 - Vzor DP - Vz. sml. na akci fyz. os. nepod.-Vzor 1-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 04 - Vzor DP - Vz. sml. celor. čin. fyz. os. nepodn.-Vzor 2-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 05 - Vzor DP - Vz. sml. na akci fyz. os. podnik.-Vzor 3-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 06 - Vzor DP - Vz. sml. celor. čin. fyz.os.podnik.-Vzor 4-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 07 - Vzor DP - Vz. sml. na akci práv. os. - Vzor 5-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 08 - Vzor DP - Vz. sml. na celor. čin. práv. os. - Vzor 6-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 09 - Vzor DP - Vz. sml. na akci obcím, městům - Vzor 7-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 10 - Vzor DP - Vz. sml. celor. in. obcím,městům - Vzor 8-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 11 - Vzor DP - Vz. sml. na akci PO - Vzor 9-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 12 - Vzor DP - Vz. sml. na celor. čin. PO - Vzor 10-Z-23-09-2019.docx
5. DP OK-Příloha č. 13 - Vzorová sdělení žadatelům-Z-23-09-2019.pdf
5. DP OK-Příloha č. 14 - Seznam dotací-Z-23-09-2019.xlsx