32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1.náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Jan Zahradníček,
2.náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Aktualizace plánu investic na rok 2018

Usnesení č. UZ/10/48/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje aktualizaci plánu investic na rok 2018 dle důvodové zprávy

 
3schvaluje návrh akcí ke spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy

 
4schvaluje spoluúčast Olomouckého kraje ve výši 69,053 mil. Kč na akce spolufinancované ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 32. DZ - Aktualizace plánu investic 2018 - OI - ZOK 23.4.2018.doc
Přílohy:
32. Příloha č. 2 - Projekty z dotace - Aktualizace plánu investic 2018 - OI - ZOK 23.4.2018.xlsx
32. Příloha č. 3 - Nové investice - Aktualizace plánu investic 2018 - OI - ZOK 23.4.2018.xlsx
32. Příloha č.1 - Rozpracované investice - Aktualizace plánu investic 2018-OI - ZOK 23.4.2018.xlsx