27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana,

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/10/43/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje realizaci a financování projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace

 


Důvodová zpráva: 27. Projekty spolufinancované z EF a NF ke schválení financování OSR-ZOK 23-4-2018.doc
Přílohy:
27. -Přiloha č. 1-Podané žádosti a realizované projekty OSR-ZOK 23-4-2018.xlsx