44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Svatava Špalková,
vedoucí Odboru kancelář ředitele

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dotační program Olomouckého kraje „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017“ – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/54/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017“ pro rok 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017“ na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci, s výjimkou poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům do 200 000 Kč

T: 24. 4. 2017

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 44-DZ_Dotace na činn.,akce a proj.has.,spolků a poboč.spolků has.OK 2017–vyhláš._OKŘ_Z19-12-16.docx
Přílohy:
44.Příloha č. 1_DP Dotace na čin.,akce a proj.hasičůOK2017_Pravidla2017_OKŘ_ZOK19-12-16.docx
44.Příloha č. 2_DP Dotace na čin.,akce a proj.hasičůOK2017_ŽÁDOST2017_OKŘ_ZOK19-12-16.xlsx
44.Příloha č. 3_DP Dotace na čin.,akce a proj.hasičůOK2017_SML_FO_nepod_akce 2017_Z19-12-16.docx
44.Příloha č. 4_DP Dotace na čin.,akce a proj.hasičůOK2017_SML_PO_akce 2017_OKŘ_ZOK19-12-16.docx
44.Příloha č. 5_DP Dotace na čin.,akce a proj.hasičůOK2017_SML_PO_činnost 2017_OKŘ_ZOK19-12-16.docx