37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys,Dis., náměstek hejtmana
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/2/47/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje realizaci a financování projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace

 


Důvodová zpráva: 37. Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování-OSR-Z19-12-16.doc
Přílohy:
37. Přiloha c. 1-Podané žádosti o dotaci-OSR-Z19-12-16.xlsx