31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/2/41/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, dle příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy
 
3pověřuje Radu Olomouckého kraje k provádění úprav parametru pro výpočet výše vyrovnávací platby – parametru „Z“ v Příloze č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, dle důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 31. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.docx
Přílohy:
31. Příloha č. 1 - Obecná část.docx
31. Příloha č. 2 - Zvláštní část - Podprogram č. 1.docx
31. Příloha č. 3 - Zvláštní část - Podprogram č. 2.docx
31. Příloha č. 4 - Zvláštní část - Podprogram č. 3.docx
31. Příloha č. 5 - Formuláře PFP.xls