59.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/74/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla Dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–5 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018, dle důvodové zprávy

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a zahraničních vztahů

 
5ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v Dotačním programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 59. dotační program CRaVV - OTH - ZOK 18.12.2017.docx
Přílohy:
Příloha č. 1 - DT č. 1 - Navrh pravidel na rok 2018 do ZOK.docx
Příloha č. 2 - DT č. 2 - Navrh pravidel na rok 2018 do ZOK.docx
Příloha č. 3 - DT č. 3 - Navrh pravidel na rok 2018 do ZOK.docx
Příloha č. 4 - DT č. 4 - Navrh pravidel na rok 2018 do ZOK.docx
Příloha č. 5 - DT č. 5 - Navrh pravidel na rok 2018 do ZOK.docx