43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/8/58/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2018, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 43. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.docx
Přílohy:
43. Příloha č. 1 - Dodatek k Programu fin. podpory poskytování soc. sl. v Ol. kraji - 2018.docx