47.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/13/65/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–7 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 47.-Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-17-12-2018.docx
Přílohy:
47.-Příloha č.1-Dodatek č. 6 k ZL PO Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova.docx
47.-Příloha č.2-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov pro seniory Tovačov.doc
47.-Příloha č.3-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov seniorů POHODA Chválkovice.docx
47.-Příloha č.4-Dodatek č. 9 k ZL PO Domov Na zámečku Rokytnice.docx
47.-Příloha č.5-Dodatek č. 9 k ZL PO Domov Štíty-Jedlí.docx
47.-Příloha č.6-Dodatek č. 11 k ZL PO Centrum sociálních služeb Prostějov.docx
47.-Příloha č.7-Dodatek č. 16 k ZL PO Vincentinum-poskytovatel sociálních služeb Šternberk.docx