27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu

Usnesení č. UZ/13/45/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičním projektu v oblasti sportu, žadatele SK Olomouc Sigma MŽ, z.s., Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc, IČO: 534013, v maximální výši 20 % celkových uznatelných nákladů, a to za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičním projektu v oblasti sportu, žadatele Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova 218, IČO: 47920173, v maximální výši 20 % celkových uznatelných nákladů, a to za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičním projektu v oblasti sportu, žadatele Sportovní klub Žeravice, spolek, U Stadionu 214/7, 750 02 Přerov XII – Žeravice, IČO: 45180521, v maximální výši 20 % celkových uznatelných nákladů, a to za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dle důvodové zprávy


 
5

schvaluje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičním projektu v oblasti sportu, žadatele TK PRECHEZA PŘEROV z.s., Kosmákova 55, 750 02 Přerov, IČO: 22826611, v maximální výši 20 % celkových uznatelných nákladů, a to za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 27.-DZ-Žádost o stanovisko OK k invest. proj. v obl. sportu-OSKPP-Z17-12-2018.doc
Přílohy:
27.-Příloha č.01-Žádost o podporu projektu-SK Olomouc Sigma MŽ, z.s.-OSK....docx
27.-Příloha č.02-Žádost o podporu projektu-TJ Sokol Olšany-OSKPP-Z17-12-2018.docx
27.-Příloha č.03-Žádost o podporu projektu-Sportovní klub Žeravice, spol....docx
27.-Příloha č.04-Žádost o podporu projektu-TK PRECHEZA PŘEROV z.s.-OSKPP....docx