24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 12. 2018

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Usnesení č. UZ/13/42/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle důvodové zprávy a příloh č. 1–16 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 24.-Důvodová zpráva-Dodatky zřiz. listin školských PO-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
Přílohy:
24.-Příloha č.01-SOŠ Šumperk-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
24.-Příloha č.02-SŠ technická a zemědělská Mohelnice-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
24.-Příloha č.03-SLŠ Hranice-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.docx
24.-Příloha č.04-SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského-OŠM-Z17-12-18-plná verze.docx
24.-Příloha č.05-SŠ gastronomie a služeb Přerov, Šírava 7-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
24.-Příloha č.06-Gymnázium Zábřeh-OŠM-Z17-12-18-plná verze.docx
24.-Příloha č.07-ZŠ a MŠ Jeseník, Fučíkova 312-OŠM-Z17-12-18-plná verze.docx
24.-Příloha č.08-SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník-OŠM-Z17-12-2018.doc
24.-Příloha č.09-SŠ polytechnická, Olomouc-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.docx
24.-Příloha č.10-SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
24.-Příloha č.11-SŠ gastronomie a farmářství Jeseník-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
24.-Příloha č.12-ZUŠ Žerotín Olomouc-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.docx
24.-Příloha č.13-DD a ŠJ, Hranice-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.docx
24.-Příloha č.14-SLŠ Hranice-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.docx
24.-Příloha č.15-SŠ technická a zemědělská Mohelnice-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc
24.-Příloha č.16-DDM Vila Tereza, Uničov-OŠM-Z17-12-2018-plná verze.doc