13.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/12/31/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 441/3 ost. pl. o výměře 111 m2, parc. č. 441/5 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 441/6 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 458/3 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 458/4 ost. pl. o výměře 54 m2, parc. č. 643/3 ost. pl. o výměře 366 m2, parc. č. 643/5 ost. pl. o výměře 313 m2, parc. č. 643/6 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 643/7 ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 643/8 ost. pl. o výměře 379 m2, parc. č. 643/9 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 643/10 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 643/11 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 643/12 ost. pl. o výměře 73 m2 a parc. č. 643/13 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. Hrochov, obec Lipová, a pozemků parc. č. 394/6 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 394/7 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 394/31 ost. pl. o výměře 111 m2, parc. č. 394/30 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 394/8 ost. pl. o výměře 426 m2, parc. č. 394/9 ost. pl. o výměře 332 m2, parc. č. 394/10 ost. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 394/11 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 394/12 ost. pl. o výměře 341 m2, parc. č. 394/13 ost. pl. o výměře 77 m2, parc. č. 394/14 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 394/15 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 394/16 ost. pl. o výměře 155 m2, parc. č. 394/17 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 394/18 ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 394/19 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 394/20 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 394/21 ost. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 394/22 ost. pl. o výměře 835 m2, parc. č. 394/23 ost. pl. o výměře 281 m2, parc. č. 394/24 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 394/25 ost. pl. o výměře 396 m2, parc. č. 394/28 ost. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 394/29 ost. pl. o výměře 775 m2, vše v k.ú. a obci Lipová, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lipová, IČO: 288438. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 465/34 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 465/37 ost. pl. o výměře 8 m2, oba v k.ú. Hrochov, obec Lipová, a pozemků parc. č. 194/77 ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 178/19 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 178/23 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 178/24 ost. pl. o výměře 53 m2 a parc. č. 178/27 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. a obci Lipová, vše z vlastnictví obce Lipová, IČO: 288438, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2614/1 ost.pl. o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 979-641/2009 ze dne 3. 12. 2009 pozemek parc. č. 2614/5 ost. pl. o výměře 21 m2, části pozemku parc. č. 2817/23 ost. pl. o výměře 196 m2, dle geometrického plánu č. 1201-150a/2015 ze dne 23. 2. 2016 pozemek parc. č. 2817/53 ost. pl. o výměře 196 m2, části pozemku parc. č. 2760/2 ost. pl. o výměře 107 m2, dle geometrického plánu č. 1201-150b/2015 ze dne 23. 2. 2016 pozemek parc. č. 2760/3 o výměře 107 m2, částí pozemku parc. 2856/2 ost. pl. o celkové výměře 94 m2, dle geometrického plánu č. 1135-504/2014 ze dne 15. 4. 2014 pozemky parc. č. 2856/3 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 2856/4 ost. pl. o výměře 15 m2 a parc. č. 2856/5 ost. pl. o výměře 14 m2, částí pozemků parc. č. 2614/1 ost. pl. o výměře 287 m2 a parc. č. 2817/29 ost. pl. o výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 1160-626/2014 ze dne 4. 2. 2015 pozemky parc. č. 2614/11 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 2614/13 ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 2614/14 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 2614/18 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 2614/6 ost. pl. o výměře 38 m2, vše v k.ú. Horní Libina, obec Libina, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Libina, IČO: 00302899. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 635/2 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 2820/1 ost. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 2835/1 ost. pl. o výměře 76 m2, dle geometrického plánu č. 1160-626/2014 ze dne 4. 2. 2015 pozemky parc. č. 2614/15 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 2614/16 ost. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 2835/10 ost. pl. o výměře 76 m2, vše v k.ú. Horní Libina, obec Libina, vše z vlastnictví obce Libina, IČO: 00302899, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 350/34 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 350/51 ost. pl. o výměře 167 m2, parc. č. 868/3 ost. pl. o výměře 515 m2, parc. č. 904/7 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 904/8 ost. pl. o výměře 1 644 m2, parc. č. 904/9 ost. pl. o výměře 764 m2, parc. č. 907/2 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 63 m2, parc. č. 978/3 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 988/4 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. a obci Kralice na Hané, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČO: 00288390. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 927/2 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 930/2 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 933/2 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Kralice na Hané, vše z vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČO: 00288390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 341 ost. pl. o výměře 2 266 m2, dle geometrického plánu č. 179-329/2017 ze dne 2. 3. 2018 pozemek parc. č. 341/4 ost. pl. o výměře 2 266 m2 v k. ú. Březce, obec Štěpánov, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Štěpánov, IČO: 00299511. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1849/1 ost. pl. o výměře 25 593 m2 a parc. č. 322/1 ost. pl. o výměře 1 282 m2, oba v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, a části pozemku parc. č. 288/1 orná půda o výměře 1 074 m2, dle geometrického plánu č. 179-329/2017 ze dne 2. 3. 2018 pozemek parc. č. 288/5 ost. pl. o výměře 1 074 m2, v k.ú. Březce, obec Štěpánov, vše z vlastnictví obce Štěpánov, IČO: 00299511, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. bezúplatný převod pozemků parc č. 4739/2 ost. pl. o výměře 61 m2 a parc. č. 4739/3 ost. pl. o výměře 58 m2, oba v k.ú. a obci Skřípov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skřípov, IČO: 00600083. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.10. bezúplatný převod pozemků parc. č. 54/3 ost. pl. o výměře 90 m2, parc. č. 724/8 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 2389/2 ost. pl. o výměře 47 m2 a parc. č. 2389/3 ost. pl. o výměře 56 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Konice a dále část pozemku parc. č. 19 ost. pl. o celkové výměře 630 m2, dle geometrického plánu č. 175-86/2014 ze dne 29. 9. 2014 pozemky parc. č. 19/4 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 19/7 ost. pl. o výměře 318 m2, parc. č. 19 díl „v“ o výměře 222 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 19/8 ost. pl. o celkové výměře 258 m2 a parc. č. 19 díl „y“ o výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 184/6 o celkové výměře 97 m2, vše v k.ú. Dešná, obec Brodek u Konice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Brodek u Konice, IČO: 00288055. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 740/2 ost. pl. o výměře 70 m2, parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 2131/2 ost. pl. o výměře 68 m2 a parc. č. 2153/2 ost. pl. o výměře 36 m2 a část pozemku parc. č. 2384 travní pl. o výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 543-86/2014 ze dne 3. 9. 2014 pozemek parc. č. 2384/2 ost. pl. o výměře 41 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Konice a dále části pozemků parc. č. 8 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 9/1 vodní pl. o výměře 3 m2, parc. č. 10 zahrada o výměře 6 m2, parc. č. 88 zahrada o výměře 0,46 m2, parc. č. 92/1 ost. pl. o výměře 23 m2, parc. č. 122 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 176 zahrada o výměře 30 m2, parc. č. 177 zahrada o výměře 59 m2, parc. č. 184/1 ost. pl. o výměře 217 m2, parc. č. 239/1 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 175-86/2014 ze dne 29. 9. 2014 pozemky parc. č. 8 díl „g“ o výměře 3 m2, parc. č. 9/1 díl „h“ o výměře 3 m2, parc. č. 10 díl „f“ o výměře 6 m2, parc. č. 88 díl „d“ o výměře 0,46 m2, parc. č. 92/1 díly „j+i“ o výměře 23 m2, parc. č. 122 díl „e“ o výměře 13 m2, parc. č. 176 díl „l“ o výměře 30 m2, parc. č. 177 díl „n“ o výměře 59 m2, parc. č. 184/1 díly „m+k“ o výměře 217 m2, parc. č. 239/1 díl „c“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 19/1 ost. pl. o celkové výměře 4 043 m2, vše v k.ú. Dešná, obec Brodek u Konice, z vlastnictví obce Brodek u Konice, IČO: 00288055, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.12. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1206/1 ost. pl. o celkové výměře 596 m2, dle geometrického plánu č. 629-7911/2017 ze dne 15. 11. 2017 pozemky parc. č. 1206/7 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 1206/8 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 1206/9 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 1206/10 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1206/11 ost. pl. o výměře 532 m2, vše v k.ú. a obci Hustopeče nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.13. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1214 ost. pl. o celkové výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 629-7911/2017 ze dne 15. 11. 2017 pozemky parc. č. 1214/2 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1214/3 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 1214/4 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Hustopeče nad Bečvou, vše z vlastnictví městyse Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.3., 2.5., 2.7., 2.9., 2.10. a 2.12. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 2.2., 2.4., 2.6., 2.8., 2.11. a 2.13. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z17-09-18.doc
Přílohy:
13.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí....pdf