1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 17. 9. 2018

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/12/1/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje předložený program 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 17. 9. 2018


 


Důvodová zpráva: 1 - návrh programu ZOK 17-09-18 - aktualizace po ROK 10-09-18.docx