Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Kontakty

Mgr. Zuzana Hrobařová
KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje, střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 244 z.hrobarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810


Poslední změna 12. 04. 2016 14:08:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje