Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Kontakty

Mgr. Zuzana Hrobařová

referent pro výkaznictví a správu informačních systémů sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 244 z.hrobarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810


Poslední změna 16. 03. 2021 13:56:24