ZLATÝ ERB 2022 – ROČNÍK SLUŽEB – výrazná změna hodnotících kritérií

28. 01. 2022

24. ročník Zlatého erbu 2022 se pořadatelé rozhodli na základě široké diskuze jak s hodnotiteli, tak se samotnými účastníky soutěže výrazně inovovat a zjednodušit hodnotící kritéria. Hodnotit se bude především informační hodnota pro občany a pro návštěvníky obce.

Hodnocení krajských kol proběhne formou jednoduše formulovaných a snadno kontrolovatelných otázek. Vynechána byla kritéria, kde subjektivní pohled porotců často vedl k výrazným rozdílům v hodnocení.

Cílem soutěže je především podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.


Poslední změna 28. 01. 2022 07:59:02