Závěrečná konference projektu "Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji"

10. 06. 2012

Grantový projekt „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“ Operačního programu OPVK, který je spolufinancován Olomouckým krajem, státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem, s registračním číslem: CZ.1.07/1.1.04/03.0025 vyvrcholil Závěrečnou konferencí, která se konala 5. června 2012 ve velkém sále Kurie Arcibiskupství olomouckého.

Na začátku konference zazněla úvodní slova Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ředitele Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově, realizátora projektu, který představil a zároveň zhodnotil podstatné výstupy projektu. V jeho rámci bylo 1. září 2011 odstartováno ověřování pilotní výuky etické výchovy v olomouckých ZŠ SŠ včetně vstupní a výstupní evaluace, 27 pedagogů dostalo příležitost získat osvědčení akreditovaného vzdělávacího kurzu etické výchovy, vznikla Metodika poradenského Centra pro zavádění etické výchovy do škol v Olomouckém kraji a sada 230 pracovních listů a metodik jejich použití pro přímou pedagogickou a výchovnou práci ve školách.

Pozvání přijali vzácní hosté, PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT ČR,Ing. Michaela Šojdrová z České školní inspekce Praha, Mgr. Vladimíra Šišková, metodik pro školy jiných zřizovatelů, Oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Mgr. Lenka Zedková, ředitelka olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mons. Jan Graubner, Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a pan Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova. Přítomni byli také lektoři Etického fóra ČR a tvůrci sady pracovních a metodických materiálů.

Přednášejícími byli významné kapacity ve svém oboru.

Prof. PhDr. Jana Sokol, Ph.D., CSc. zahájil odbornou část konference svým vystoupením „Etika jednání v institucích“, Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. se svou přednáškou „Psychologické aspekty etické výchovy“ a odpolední část zakončil Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D. tématem „Pedagogické aspekty etické výchovy“.

Konference se zúčastnilo 106 účastníků především ze základních a středních škol, kteří buď etickou výchovy na svých domovských školách učí, nebo patří mezi budoucí zájemce o její výuku. Při této příležitosti byla vydána osvědčení pro účastníky akreditovaného vzdělávacího kurzu etické výchovy, která je opravňují učit etickou výchovu aprobovaně. Účastníci si zároveň odnášeli sadu 230 pracovních listů a metodik jejich použití v elektronické podobě a brožuru o etické výchově, která blíže seznamuje s cíli, obsahem, průběhem a výstupy projektu.

Věříme, že se všichni účastníci konference cítili osloveni a odnášeli si s sebou další podněty pro svou práci ve svém oboru.

Mgr. Taťána Ságlová

věcný manažer projektu

dscf3057.jpg
dscf3026.jpg
dscf2982.jpg
dscf2939.jpg
dscf2925.jpg
dscf2895.jpg
dscf2888.jpg


Poslední změna 12. 06. 2012 06:59:26