Workshop k výzvě pro střední školy

09. 01. 2023

V pátek 6. ledna 2023 se konal v Olomouci workshop pro žadatele ve 42. výzvě IROP 2021-2027. Akce se zúčastnili nositelé a předkladatelé projektů středních škol, které byly schváleny v Regionálním akčním plánu Olomouckého kraje k podpoře z regionální obálky určené na investice do středního školství. Účastníky byli jak nositelé krajských projektů tak projektů jiných zřizovatelů.

Lektorsky akci vedl tým Centra pro regionální rozvoj Olomouc, konkrétně ředitel odboru Ing. Aleš Marousek a vedoucí oddělení hodnocení a kontroly Ing. Dana Huterová. Hlavní část workshopu byla věnována diskusi nad konkrétními dotazy ohledně zpracování projektové žádosti a předložení do výzvy a také konzultacím způsobilých výdajů jednotlivých projektů.

Seminář je jednou z akcí připravenou v rámci aktivit RSK OK. Další informace lze najít na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi a pro případné dotazy je k dispozici e-mailová adresa rsk@olkraj.cz

Workshop k výzvě pro střední školy
Workshop k výzvě pro střední školy
Workshop k výzvě pro střední školy
Workshop k výzvě pro střední školy


Poslední změna 09. 01. 2023 13:40:57