Vzdělávání pracovníků zdravotnického sektoru úspěšně pokračuje

23. 11. 2012

Projekt „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/03.0019) realizovaný společnosti TIZZI spol. s r. o. úspěšně pokračuje.

Realizační tým vytváří za účelem rozvoje kompetencí, požadovaných po pracovnících ve zdravotnictví na českém i evropském trhu práce, odpovídající moduly vzdělávání, které se týkají např. psychologických a sociálních aspektů komunikace ve zdravotnictví, zvládání zátěže a stresu, rozpoznání a řešení syndromu vyhoření, etiky ve zdravotnictví, ale i zdravotnického práva, včetně právní sebeobrany zdravotníka.

Ke každému vzdělávacímu modulu vznikají nové výukové materiály, včetně např. anotačních listů a e-learningového programu, a proto zvládnou účastníci kurzu také základy e-learningu a obsluhy webového portálu. Studijní formy, metody a prostředky jsou přizpůsobovány potřebám a požadavkům konkrétního tématu, příp. okruhu určitých témat.

Hlavním cílem našich lektorů je zprostředkovat účastníkům kurzu rozvoj dovedností a zajistit jejich využitelnost v praxi. Plánovaným přínosem vzdělávání v rámci projektu je také zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků, rozvoj jejich znalostí a dovedností, ale také zvýšení jejich kvalifikační úrovně a rozšiřování či prohlubování kompetencí v souladu se standardy EU, a současně vytvoření podmínek pro standardní a dlouhodobou konkurenceschopnost na evropském trhu práce.

V současné době můžeme říci, že jsme v první polovině realizace daného projektu a na přelomu ledna a února roku 2013 bude uskutečněn workshop se zaměřením na zaměstnance daného oboru, na kterém bude oficiálně zahájeno pilotní ověření daného vzdělávacího programu.

Za realizační tým Ing. Lenka Štajnerová, hlavní manažer projektu

E-mail: stajnerova@tizzi.cz

Telefon: 739 200 203

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním fondem rozpočtem České republiky


Poslední změna 23. 11. 2012 13:08:28