Výstraha ČHMÚ

30. 08. 2021

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000309
Odesláno: 30.8.2021 10:34:45
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000308 vydanou 29.08.2021 v 10:21:54 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj


Meteorologická situace: Výšková tlaková níže se bude zvolna přesouvat ze střední Evropy k východu.
 

ORP Šumperk

Vydatný déšť

Nízký st. nebezpečí

31.8. 00:00

 – 

31.8. 24:00

Popis: Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 50 mm/24h.

Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

 

Okres Jeseník

Velmi vydatný déšť

Vysoký st. nebezpečí

31.8. 00:00

 – 

31.8. 24:00

Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 60 mm/24h.

Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

 

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

31.8. 06:00

 – 

1.9. 07:00

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.


Poslední změna 30. 08. 2021 10:00:24