Volný čas dětí a mládeže

Především neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží získají pod tímto odkazem aktuální informace o vyhlášených programech státní podpory práce s dětmi a mládeží a dalších programech vyhlašovaných MŠMT. Pro zájemce je zde zveřejněna nabídka letních a zimních táborů, aktuální informace a řada užitečných odkazů z oblasti volného času dětí a mládeže.

Nabídka letních a zimních táborů

Soubor typu jpgLetní tábory 2020-SVČ DUHA Jeseník(1 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLetní tábory 2020-DDM Kojetín(1017,5 kB)stáhnout
Soubor typu jpgSVČ Němčice - Expedice Pravěk 2020(869,9 kB)stáhnout
Soubor typu jpgSVČ Němčice - Léto na vodě(860,3 kB)stáhnout
Soubor typu jpgSVČ Němčice - LT Cesta kolem světa(810,2 kB)stáhnout
Soubor typu jpgSVČ Němčice - LT Piráti(781,6 kB)stáhnout
Soubor typu jpgSVČ Němčice - LT Pohádkový(701,9 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfZákon č. 258 - 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu .rtfVyhláška MZ č. 106 - 2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti(254,7 kB)stáhnout

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfNabídka a tipy pro pedagogy a pracovníky s mládeží 2017-07-08(937,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpravodaj ICM Prostejov 2017-07_08(857,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKluby mládeže(108,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKoncepce rozvoje ISM v České republice(255,5 kB)stáhnout

Užitečné odkazy

www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.crdm.cz Česká rada dětí a mládeže

www.mladezvakci.cz Program Mládež v akci

www.adam.cz Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

www.cesketabory.cz Informační servis o dětských táborech

www.icm.cz Národní informační centrum pro mládež

 

Kontakty

Bc. Kateřina Kosková

metodik SVČ, soutěže a přehlídky
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 661 k.koskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003


Poslední změna 29. 09. 2020 14:21:33