Veřejná doprava

Oddělení veřejné dopravy zajišťuje výkon státní správy dopravního úřadu v oblasti licenčního řízení k provozování linkové osobní dopravy a v oblasti schvalování jízdních řádů a jejich změn. Řeší objízdné trasy veřejné linkové dopravy v případě uzavírek a vykonává státní odborný dozor.

Organizováním a zajištěním komplexní dopravní obslužnosti byla od 1.1.2012 pověřena příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného Dopravního Systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.). Ta zabezpečuje rozvoj integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) a projednává připomínky k jízdním řádům. Dále s dopravci projednává rozsah dopravní obslužnosti a výši prokazatelné ztráty. Sleduje a vyhodnocuje ekonomiku dopravců. Od 1.1.2015 je také pověřena zajištěním výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce a uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje nezasahuje do kompetencí převedených na KIDSOK, p.o. Organizace KIDSOK, p.o. je přímo podřízena Radě Olomouckého kraje, resp. náměstkovi pro oblast dopravy.

Veškeré připomínky k veřejné dopravě (k jízdním řádům, ke kvalitě krajem objednaného rozsahu dopravní obslužnosti, k tarifu IDSOK apod.) lze uplatnit u organizace KIDSOK, p.o. Kontakty na KIDSOK, p.o. - https://kidsok.cz/kontakty

Pokud připomínky směřují k provozu vlaků kategorie EC, IC, SC (které neobjednává Olomoucký kraj), tyto mohou cestující uplatnit přímo u dopravce ČD, a.s. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na stránkách http://www.cd.cz

 

Ke stažení

Soubor typu .pdfÚplné znění zrizovací listiny KIDSOK, p.o.(735,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 3 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(93,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 4 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(136,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 5 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(96,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 6 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(499,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 7 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(362,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNařízení EP 181/2011(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfShrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě(236,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzprava-o-prosazovani-narizeni-za-obdobi-2017-2018.pdf(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Alena Vašinková

vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 594 a.vasinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411

Ing. Ondřej Fiala

správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Olomoucka
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 587 o.fiala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411

Ing. Marie Neugebauerová

správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Prostějovska a Přerovska
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 585 m.neugebauerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411

Mgr. Kateřina Richterová

samospráva ve veřejné dopravě
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 600 k.richterova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1411

Mgr. Elena Zehnalová

správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Šumperska a Jesenicka
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 313 e.zehnalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1411


Poslední změna 21. 12. 2020 13:12:42