V Olomouci zasedala Regionální stálá konference

03. 11. 2022

Dvacáté čtvrté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo koncem října v Olomouci. Jednání se zúčastnili zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, ale i podnikatelského sektoru nebo například místních akčních skupin a Univerzity Palackého. 

„Důležitým bodem jednání bylo zařazení nového tématu – energetika, kterému se konference bude věnovat na svém příštím zasedání letos v prosinci. S našimi partnery budeme hledat řešení, jak dopady energetické krize v regionu co nejvíce snížit,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Během svého zasedání přijala RSK OK mimo jiné i Regionální akční plán pro střední školství v Olomouckém kraji. Dokument klade důraz na rovný přístup ke vzdělávání, podporu talentovaných žáků a polytechnických oborů.

Dalšími důležitými body jednání Regionální stálé konference byl například národní plán obnovy a podpora kulturního a kreativního sektoru. Zajímavá byla v tomto směru i prezentace zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,“ dodal hejtman Suchánek.

Novým místopředsedou Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje a také členem Národní stálé konference byl na zasedání zvolen uvolněný krajský radní Petr Lysek.

Regionální partneři také projednali a schválili seznam projektů středních škol z celého území kraje. „Jde o jednu z oblastí, která je připravena pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Pro střední školství je připraveno z evropských zdrojů více než 234 miliónů korun,“ řekl radní Lysek, který má v kompetenci mimo jiné i evropské fondy.

V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference
V Olomouci zasedala Regionální stálá konference


Poslední změna 03. 11. 2022 09:09:50