Územní studie - odborné podklady


Kontakty

Ing. Lenka Chmelová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 l.chmelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210

Mgr. Jana Vychodilová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 436 j.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 15. 01. 2024 15:19:48