Územní studie Malé vodní nádrže

Územní studie, kterou zpracovala firma EKOTOXA spol. s.r.o., řeší prostorovou analýzu území Olomouckého kraje s vymezením vhodných lokalit pro potenciální realizaci malých vodních nádrží.

Územní studie v listinné podobě je k nahlédnutí rovněž na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelář č. 1210.

Dokumentace

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.


Poslední změna 12. 01. 2022 16:55:44