Územně analytické podklady Olomouckého kraje

6. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje byla projednána v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Mgr. Jan Harbula

územní plánování – pořizování územně analytických podkladů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 651 j.harbula@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211

Mgr. Dagmar Smičková

referent územního plánování
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 324 d.smickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211


Poslední změna 16. 09. 2022 09:46:45