Územně analytické podklady obcí

Kontakty

Mgr. Jan Harbula

územní plánování – pořizování územně analytických podkladů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 651 j.harbula@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211

Mgr. Dagmar Smičková

referent územního plánování
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 324 d.smickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211


Poslední změna 17. 05. 2022 14:06:04