Úplný výpis

Název: Sdružení obcí střední Moravy
IČ: 47921676
Vznik: 11.10.1993
Sídlo svazku obcí: Platnost od 24.05.2017: Horní nám. 5, Olomouc, PSČ 779 00
Platnost do 24.05.2017: nám.T.G.Masaryka 130/14, 797 42 Prostějov

Orgány svazku obcí:

Platnost od 28.04.2017

 • kontrolní komise
 • správní výbor
 • valné shromáždění

Platnost do 28.04.2017

 • smírčí komise
 • správní výbor
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
Ing. Miloslav Dohnal Olomoucká 140/30, Přerov II-Předmostí
Přerov, PSČ 751 24
předseda 17.04.2023
Stanislav Cetkovský Klenovice na Hané 285, PSČ 798 23 místopředseda 17.04.2023
Ing. Lubomír Žmolík Lipová-lázně 323, PSČ 790 61 místopředseda 31.05.2019
Mgr. Radek Vincour Uničov, Dukelská 833, PSČ 783 91 předseda 18.06.2021
14.04.2023
Mgr. Petr Kouba Velká Dlážka 315/17, Přerov I-Město,
Přerov, PSČ 750 02
místopředseda 18.06.2021
14.04.2023
Michal Zácha, DiS. Přerov, Přerov I- Město, Palackého 1462/32
PSČ 750 02
předseda 31.05.2019
18.06.2021
Mgr. Radek Vincour Uničov, Dukelská 833, PSČ 783 91 místopředseda 28.04.2017
18.06.2021
Pavel Košutek Přerov, Přerov II-Předmostí,
Hranická 9, PSČ 751 24
předseda 28.04.2017
15.03.2019
Mgr. Zdeněk Brož Šumperk, Horní 3229/8, PSČ 787 01 místopředseda 24.04.2015
15.03.2019
PaedDr. Jaroslav Šlambor Prostějov, Krasice, Moravská 267/13,
PSČ 796 01
člen 28.04.2016
28.04.2017
Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Olomouc, Nové Sady, Werichova 661/29, PSČ 779 00 předseda 24.04.2015
28.04.2017
Mgr. Dalibor Horák Uničov, Nemocniční 1194, PSČ 783 91 místopředseda 24.04.2015
28.04.2017
Pavel Košutek Přerov, Přerov II-Předmostí,
Hranická 9, PSČ 751 24
člen 24.04.2015
28.04.2017
Miroslav Pišťák Prostějov, sídl. Svobody 3534/35, PSČ 796 01 člen 24.04.2015
28.04.2016
Viktor Kohout Litovel, Bezručova 923/11,
PSČ 784 01
člen 24.04.2015
28.04.2017
František Novák Konice, Masarykovo nám. 37, PSČ 798 52 člen 24.04.2015
28.04.2017
Ing. Stanislav Orság Šternberk, Hvězdné Údolí 782/11, PSČ 785 01 člen 24.04.2015
28.04.2017
Leo Kordas Loučka 99, PSČ 783 22 člen 24.04.2015
28.04.2017
František Kadlec Skorošice 104, PSČ 790 65 člen 24.04.2015
28.04.2017
Ing. Lubomír Žmolík Lipová-lázně 323, PSČ 790 61 člen 24.04.2015
28.04.2017
František Kadlec Skorošice 104, PSČ 790 65   25.03.2011
24.04.2015
Leo Kordas Loučka 99, PSČ 783 22   25.03.2011
24.04.2015
Mgr. Petr Procházka Jeseník, Zeyerova 658/6, PSČ 790 01   25.03.2011
24.04.2015
Josef Knopf Šternberk, U Horní brány 42/21,
PSČ 785 01
  25.03.2011
24.04.2015
František Novák Konice, Masarykovo nám. 37, PSČ 798 52   25.03.2011
24.04.2015
Petr Šrůtek Litovel, Nádražní 962/3A, PSČ 784 01   25.03.2011
24.04.2015
Miroslav Pišťák Prostějov, sídl. Svobody 3534/35,
PSČ 796 01
  25.03.2011
24.04.2015
Ing. Jiří Lajtoch Přerov, Přerov I-Město,
U Žebračky 2868/34, PSČ 750 02
  25.03.2011
24.04.2015
Mgr. Zdeněk Brož Šumperk, Horní 3229/8, PSČ 787 01   25.03.2011
24.04.2015
Bc. Dalibor Horák Uničov, Nemocniční 1194,
PSČ 783 91
  25.03.2011
24.04.2015
Martin Novotný Olomouc, Nová Ulice,
Horní Lán 1257/47, PSČ 779 00
  25.03.2011
24.04.2015
Mgr. Miroslav Wildner     30.03.2007
25.03.2011
Leo Kordas     30.03.2007
25.03.2011
Mgr. Petr Procházka     30.03.2007
25.03.2011
Mgr. Jaroslav Mazur     30.03.2007
25.03.2011
Ing. Jiří Lajtoch     30.03.2007
25.03.2011
Martin Novotný     30.03.2007
25.03.2011
Mgr. Zdeněk Brož     11.04.2003
25.03.2011
MVDr. Vojtěch Grézl     11.04.2003
25.03.2011
Mgr. Jiří Zemánek     11.04.2003
25.03.2011
Ing. Jan Tesař     11.04.2003
25.03.2011
Ing. Jarmila Kaprálová     11.04.2003
25.03.2011
RNDr. Josef Ošťádal     11.04.2003
30.03.2007
Jiří Doubrava     11.04.2003
30.03.2007
Ing. Jiří Krátký     11.04.2003
30.03.2007
Petr Kašparovský     11.04.2003
30.03.2007
Miroslav Petřík     11.04.2003
30.03.2007
Jindřich Valouch     11.04.2003
30.03.2007
Ing. Martin Tesařík Helsinská 9, Olomouc předseda 26.04.2002
11.04.2003
Ing. Miroslav Zikmund Tylova 71, Prostějov místopředseda 11.10.1993
11.04.2003

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 28.04.2017:
Správní výbor je statutárním orgánem SOSM, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. Ze svého středu si správní výbor volí předsedu a dva místopředsedy. Podepisovat se jménem SOSM, a tím SOSM zavazovat, je oprávněn předseda a jeden z místopředsedů, nebo oba místopředsedové.

Platnost do 28.04.2017:
Sdružení je právnickou osobou, jeho jménem jedná předseda správního výboru, nebo jiná osoba jim pověřená. Podepisovat se jménem sdružením a tím jej zavazovat, jsou oprávněni dva členové správního výboru, jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 28.04.2017:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.
3. Spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatňování zákonodárné iniciativy jejich prostřednictvím.
4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti Střední Moravy.
5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit.
6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj železniční a letecké dopravy.
7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.
8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v zemědělské prvovýrobě.
9. Podpora vytváření společenských hospodářských družení.
10. Koordinace péče o krajinu, jejíž život je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a středního toku řeky Moravy.
11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.

Platnost do 28.04.2017:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy hospodářského,
 • sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahům k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

3. Spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatnění zákonodárné iniciativy jejich prostřednictvím.

4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti střední Moravy.

5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit.

6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj železniční a letecké dopravy.

7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.

8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v zemědělské prvovýrobě.

9. Podpora vytváření společenských hospodářských sdružení.

10. Koordinace péče o krajinu, její živit je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a středního toku řeky Moravy.

11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.


Poslední změna 09. 05. 2023 14:24:17