Tradiční lidová kultura

Jevy nemateriální tradiční lidové kultury je nutné vnímat jako významné prvky historické paměti národa. Patří sem zejména hudba, tanec, lidová slovesnost, lidové divadlo, hry, obřady, obyčeje, zvyky, rozličné technologické dovednosti a postupy, lidová řemesla a lidová umělecká výroba. Ve všech těchto projevech se uchovávají a z generace na generaci tradují místně nebo regionálně vymezené vědomosti a zkušenosti každodenního materiálního a duchovního života lidí, povědomí sounáležitosti s obcí, regionem nebo státem.

Olomoucký kraj se, s vědomím nutnosti podpory uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot ve vztahu k udělování celostátního titulu Nositel tradice lidových řemesel, rozhodl udělovat titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje jako formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Udělení titulu provází přidělení značky Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje a oceněná osobnost se zapíše na Seznam nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj rovněž vede seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje, jehož účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Olomouckého kraje.

Tradiční lidovou kulturu na území Olomouckého kraje dokumentuje a její aktivity koordinuje Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci, které je pověřeno funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště pro území Olomouckého kraje.

 

Soubor typu pdfMistři tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje(668,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPracovní skupina Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu (197 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků TLK OK.pdf(363,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby OK.pdf(351,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRegionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO.pdf(202,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNemateriální statky tradiční lidové kultury Olomouckého kraje.pdf(250,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jaroslava Píšová

referent kultury a muzejních sbírek
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 208 j.pisova@olkraj.cz
Jeremenkova 1142/42, 77900 Olomouc, patro , kancelář: 907


Poslední změna 16. 11. 2023 12:55:39