Termíny seminářů pro zájemce o programové dotace

Dotační program

- VYHLÁŠENÝ -

Termín

Čas

Místo konání semináře

Kontaktní osoba – administrátor programu

Adresa pro závazné přihlášení na seminář

13_01_1 Nadregionální akce cestovního ruchu

9. 1. 2020

13:00

Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Bc. Tomáš Weber, 585 508 331, t.weber@post.cz

t.weber@olkraj.cz (max. 2 osoby za 1 subjekt)

13_01_2 Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

9. 1. 2020

13:00

Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Mgr. Daniela Šulová, 585 508 211, t.weber@post.cz

t.weber@olkraj.cz (max. 2 osoby za 1 subjekt)

13_01_3 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji

9. 1. 2020

13:00

Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Bc. Martina Žalmánková, 585 508 865, t.weber@post.cz

t.weber@olkraj.cz (max. 2 osoby za 1 subjekt)

13_01_4  Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji

9. 1. 2020

13:00

Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Bc. Tomáš Weber, 585 508 331, t.weber@post.cz

t.weber@olkraj.cz (max. 2 osoby za 1 subjekt)

13_01_5 Podpora kinematografie v Olomouckém

9. 1. 2020

13:00

Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Bc. Martina Žalmánková, 585 508 865, t.weber@post.cz

t.weber@olkraj.cz (max. 2 osoby za 1 subjekt)

Registrace na uvedený e-mail do středy 8. 1. 2020 do 14:00hod. 
V případě velkého zájmu budou doplněny další termíny seminářů

 


Poslední změna 03. 01. 2020 10:05:21