Téma pro kulatý stůl: peníze

12. 03. 2019

Už patnácté zasedání Regionální stálé konference se v pondělí 11. března uskutečnilo v Olomouci. Zástupci Olomouckého kraje, ale také obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a například i místních akčních skupin debatovali hlavně o dotacích.

„V kraji jsou pro žadatele připraveny evropské peníze nejen v operačních programech, ale také v rámci Olomoucké aglomerace a místních akčních skupin. Na konferenci jsme se bavili právě o tom, k čemu jsou tyto finance určené a jak je získat,“ uvedl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Na jednání byly představeny aktuální informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí, které prezentovali zástupci Státního fondu životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Krajská samospráva chystá už třetí vlnu kotlíkových dotací, na kterou je vyčleněno zhruba 171 miliónů korun. Předpokládáme, že už v červnu začne krajský úřad přijímat první žádosti. Informace pro zájemce jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách OLKRAJ.CZ,“ dodal Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje krajského úřadu.

Další zasedání regionální konference se zaměří na aktuální stav vyjednávání budoucího programového období EU po roce 2020 a na návrh podoby operačních programů.

Téma pro kulatý stůl: peníze


Poslední změna 12. 03. 2019 09:29:58