Strategické dokumenty a analýzy

Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území OK

Soubor typu .pdfAnalýza poptávky po vzdělávacích kapacitách(2,1 MB)stáhnout

Analýza potřeb rodin v OK

Soubor typu .pdfAnalýza potřeb rodin v Olomouckém kraji(2,5 MB)stáhnout

Analýza využití sportovních zařízení škol a školských zařízení veřejnosti

Soubor typu .pdfAnalýza využití sportovních zařízení škol(8,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDotazníkové šetření mezi řediteli škol(877 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDotazníkové šetření mezi veřejností(359,6 kB)stáhnout

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v OK

Soubor typu .pdfZávěrečná zpráva(5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení dotazníku(114,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚvod do benchmarkingu sociálních služeb(98,4 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgúčastníci_web(26,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSouhrnná analýza výsledků BMK SS(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .jpgpřivítání_účastníků_web(18,5 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgprezentace_web(21,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace z úvodního semináře - software(150,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace z úvodního semináře(472,7 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgpracovní_skupiny_web(31,2 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgpracovní_skupina1_web(29 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfManuál k aplikaci(1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS OK_informace_sběr_09(91,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS OK závěr seminář Kocourek(186,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS OK závěr seminář Honus(1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS OK - závěr seminář - Voldánov(438,4 kB)stáhnout

IPRÚ Bouzovsko a Staroměstsko

Soubor typu .pdfVeřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje území Staroměstska(56,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVeřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska(55,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSouhrnná zpráva o veřejných projednáních a připomínkování IPRÚ Staroměstska(251,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSouhrnná zpráva o veřejných projednáních a připomínkování IPRÚ Bouzovska(244,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOznámení OK o záměru zpracovat IPRÚ a výzva k předkládání PN(124,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfIPRÚ Staroměstska(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfIPRÚ Bouzovska(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfIntegrovaný plán rozvoje území - Staré Město - prezentace(552,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfIntegrovaný plán rozvoje území - Bouzov - prezentace(551,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalýza rozvoje území pro pilotní aktivity - Staré Město - podkladový materiál(266,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalýza rozvoje území pro pilotní aktivity - Bouzov - podkladový materiál(215,1 kB)stáhnout

Komparativní studie střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Ol. kraje a jednotlivých ORP

Soubor typu .pdfKomparativní studie střednědobých záměrů(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfKomparativní studie - dotazníkové šetření(472,8 kB)stáhnout

Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty CR

Soubor typu .pdfKomplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty CR(5,3 MB)stáhnout

Socio-ekonomická analýza OK

Soubor typu .pdfS-E analýza Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - S-E analýzy(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 - Územní diferenciace(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 - Analýza zajištění veřejných služeb(983,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 - SWOT analýza(195,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 5 - Ukazatele pro sledování vývoje kraje(152,5 kB)stáhnout

ÚS rozvoje cyklistické dopravy OK

Soubor typu .zipZávěrečné stanovisko MŽP k územní studii(162,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZávěr zjišťovacího řízení(55,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z veřejného projednání(78,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVypořádání připomínek vznesených v rámci procesu SEA hodnocení(71,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVeřejné projednání koncepce - pozvánka(61,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚS Cyklistické dopravy OK(10,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 6 ÚS cyklistické dopravy OK(105,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 5 ÚS cyklistické dopravy OK(90,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 ÚS cyklistické dopravy OK(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 ÚS cyklistické dopravy OK(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 ÚS cyklistické dopravy OK(10,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace ÚS cyklodopravy v OK Ing. Cipris(8,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace Vyhodnocení vlivů na ŽP - Mgr. Dufek(4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfOznámení koncepce(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .zipMapové listy(65,4 kB)stáhnout

Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí OK

Soubor typu .pdfVyhodnocení dotazníkového šetření u obcí OK(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení dotazníkového šetření u obcí OK - příloha(275,1 kB)stáhnout