Seminář k aktuální výzvě OPZ+

26. 10. 2022

V úterý 25. října 2022 se v Olomouci konal seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Akci zorganizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OPZ+ a byla určena zájemcům z celého území Moravy.

Akce se zúčastnilo na 25 zájemců o dotační prostředky na podporu aktivit zaměřených na podporu znevýhodněných na trhu práce. Na semináři se účastníci dozvěděli všechny potřebné informace pro správnou přípravu projektové žádosti: podmínky výzvy, hlavní podporované aktivity, způsobilé výdaje a strukturu rozpočtu, indikátory, způsob vyplnění v systému ISKP21+, proces hodnocení a výběr projektů.

Seminář je jednou z akcí připravenou v rámci aktivit RSK OK. Další informace lze najít na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi a pro případné dotazy je k dispozici e-mailová adresa rsk@olkraj.cz

Seminář k aktuální výzvě OPZ+
Seminář k aktuální výzvě OPZ+
Seminář k aktuální výzvě OPZ+
Seminář k aktuální výzvě OPZ+


Poslední změna 03. 11. 2022 12:22:24