Seminář „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“

04. 12. 2012

Mimořádnou příležitost pro podnikatele z regionu právě nabízí Olomoucký kraj za podpory ROP Střední Morava. S finanční podporou statutárního města Olomouc připravuje jedinečný projekt, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím spolupráce s pracovišti univerzit. Do projektu nazvaného „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ je zapojeno 12 vysokých škol z celé České republiky. Na spolupráci s nimi mohou podnikatelé získat z evropských dotací až 149 tis. korun. Se samotným projektem i nabídkami vybraných vysokoškolských institucí se budou moci podnikatelé seznámit na semináři, který pořádá Olomoucký kraj dne 4. 12. 2012 v prostorách kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje od 9:45 hod. Účast na semináři mohou závazně potvrdit do 29. 11. 2012 na e-mail h.hubackova@kr-olomoucky.cz.

Pomocí tzv. Inovačního voucheru si budou moci regionální podnikatelé zakoupit od vybrané vysokoškolské instituce znalosti, služby, či technologie a zvýšit tak svůj inovační potenciál. Na vynaložené finanční prostředky pak firmy obdrží finanční příspěvek ve výši 75 % z veřejných zdrojů. Výhodou inovačních voucherů je jednoduchá a rychlá administrace, což je zajímavé i pro firmy, které jsou při zvažování spolupráce odrazovány administrativní náročností klasických nástrojů dotační politiky. O inovační voucher budou moci žádat podnikatelské subjekty působící na území Olomouckého kraje v oblasti zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, zásobování vodou, činnostmi souvisejícími s odpadními vodami, odpady a sanacemi, stavebnictvím, velkoobchodem a maloobchodem, opravami a údržbou motorových vozidel, dopravou, skladováním, informačními a komunikačními činnostmi, či opravou počítačů a výrobků pro domácnost.

Inovační voucher lze využít na vývoj produktu, procesu, nebo služby, testování, měření, přístup k výzkumnému zařízení, navrhování prototypů, analýzu vhodnosti použití materiálu, design produktu, analýzu trhu, marketingovou strategii, inovační nebo technologický audit, či optimalizaci operačních procesů firmy.

Firmy z Olomouckého kraje, jejichž žádost o inovační voucher bude vybrána a schválena krajskou radou, získají dotaci až 149 tisíc korun. Podávat žádost o Inovační voucher budou moci podnikatelé začátkem roku 2013 na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

V České republice byl model inovačních voucherů uplatněn s pozitivní odezvou zejména v Jihomoravském nebo Zlínském kraji. Celkem je na projekt „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ vyčleněno 6,67 mil. Kč, z toho pět milionů je dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zbylou částkou přispěje Olomoucký kraj spolu se Statutárním městem Olomouc. Podrobnější informace o projektu získají zájemci na stránkách www.olkraj.cz/inovace.


Poslední změna 22. 11. 2012 14:45:40