Rozpočet Olomouckého kraje

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje  UZ/7/18/2021 ze dne 13. 12. 2021. Pracovní podklady k návrhu rozpočtu jsou k dispozici zde: https://www.olkraj.cz/zok/13-12-2021/018/Usneseni.html

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2022

Soubor typu pdfRozpočet OK 2022 - usnesení.pdf(310,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2022 - DZ.pdf(409,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 02) - Příjmy.pdf(968,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(1006,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(321,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(375,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 04) - Financování.pdf(418,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(477,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(558,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(789,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05d) - Nové investice.pdf(780,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05e) - Nákupy.pdf(329,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2021.pdf(655,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf(711,2 kB)stáhnout

Rozpočty Olomouckého kraje z minulých let

Kontakty

Ing. Petra Vítková

vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 503 p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517


Poslední změna 30. 12. 2021 08:22:40