Restaurování / Kříž Kateřiny Breslové ze Smržic

Datum10. 02.-23. 04. 2023
Místo konáníMuzeum a galerie v Prostějově
OrganizátorMuzeum a galerie v Prostějově

Muzeum a galerie v Prostějově startuje v letošním roce pilotní projekt restaurování předmětů z vlastních sbírek. Od února až do dubna 2023 se budou moci návštěvníci seznámit s příběhem restaurování hřbitovního kříže Kateřiny Breslové ze Smržic. Součástí ojediněle dochovaného kříže datovaného rokem 1832 je železná schránka s olejomalbou neznámého regionálního malíře. Vyobrazení zemřelé asi třináctileté dívky v lidovém kroji, která se modlí u paty kříže, upomíná na jednu z rodinných tragédií souvisejících s předčasným umíráním dětí a mladistvých v 19. století. Na výstavě bude prezentován postup restaurátorského zásahu, který se uskutečnil z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví. Na tuto výstavu navazuje „Dvanácte vrchů ten strom má“, projekt z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, který představuje na pozadí křesťanského liturgického roku známé světce a lidové svátky. Výstava je doplněna vybranými trojrozměrnými předměty z etnografického fondu MGP. 

Vernisáž  se uskuteční 9. února 2023 v 17:00 hodin.

Restaurování / Kříž Kateřiny Breslové ze Smržic


Poslední změna 07. 02. 2023 17:51:55