Regionální stálá konference zasedá v říjnu

24. 10. 2022

V Olomouci se ve čtvrtek 27. října 2022 uskuteční v pořadí 24. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).

Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin, Agentury pro sociální začleňování a dalších organizací z našeho regionu budou volit místopředsedu/místopředsedkyni RSK OK, člena/členku Národní stálé konference, novou tematickou oblast dle potřeby Olomouckého kraje. S prezentací vystoupí zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Dalším tématem, kterým se budou členové RSK OK zabývat je Regionální akční plán Olomouckého kraje. Na zasedání bude představena komponenta 4.5 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center v rámci Národního plánu obnovy.

Dvacáté čtvrté zasedání RSK OK se uskuteční v Regionálním centru Olomouc pod vedením předsedy RSK OK a hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Josefa Suchánka.


Poslední změna 24. 10. 2022 07:24:46