Průzkum spokojenosti se službami v cestovním ruchu

09. 01. 2019

Průzkum byl prováděn od prosince 2017 do září 2018 formou standardizovaného dotazníkového šetření. Poskytl oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů cennou zpětnou vazbu. Výstupy budou sloužit k vytvoření nové skladby marketingového mixu a k vhodnějšímu zacílení potencionálních návštěvníků Olomouckého kraje.

Součástí projektu byl i mystery shopping zaměřený na ověření úrovně poskytovaných služeb turistických informačních center. Hodnocení turistických informačních center v regionu dopadlo velmi dobře, co do prvního dojmu i profesionality pracovníků. O možnost dovybavení exteriéru a interiéru byl pro rok 2019 rozšířen obecný účel dotačního titulu na podporu turistických informačních center.

Projekt byl spolufinancován MMR ČR z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a závěrečná zpráva z osobního dotazování je k nahlédnutí zde.

 

logo-mmr.png


Poslední změna 09. 01. 2019 10:11:25