Program 113300 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb  

 

Seznam podaných žádostí do programu v roce 2017:

  1. Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení (122,4 mil. Kč)
  2. Domov u Třebůvky Loštice, p.o. - rekonstrukce bytových jader (25,8 mil. Kč)
logompsv-m-sm.jpg


Poslední změna 13. 04. 2017 11:46:32