Připomínky k veřejné dopravě

03. 10. 2019

Organizováním a zajištěním komplexní dopravní obslužnosti byla od 1.1.2012 pověřena příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného Dopravního Systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.). Ta zabezpečuje rozvoj integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) a projednává připomínky k jízdním řádům. Dále s dopravci projednává rozsah dopravní obslužnosti a výši prokazatelné ztráty. Sleduje a vyhodnocuje ekonomiku dopravců. Od 1.1.2015 je také pověřena zajištěním výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce a uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje nezasahuje do kompetencí převedených na KIDSOK, p.o. Organizace KIDSOK, p.o. je přímo podřízena Radě Olomouckého kraje, resp. náměstkovi pro oblast dopravy.

Veškeré připomínky k veřejné dopravě (k jízdním řádům, ke kvalitě krajem objednaného rozsahu dopravní obslužnosti, k tarifu IDSOK apod.) lze uplatnit u organizace KIDSOK, p.o. Kontakty na KIDSOK, p.o. - https://kidsok.cz/kontakty

Pokud připomínky směřují k provozu vlaků kategorie EC, IC, SC (které neobjednává Olomoucký kraj), tyto mohou cestující uplatnit přímo u dopravce ČD, a.s. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na stránkách http://www.cd.cz


Poslední změna 03. 10. 2019 14:34:44