Předloženo bylo 47 žádostí o inovační voucher

20. 02. 2013

V Olomouckém kraji předložilo žádost o inovační voucher, v rámci pilotního projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“, celkem 47 podnikatelských subjektů.

Podnikatelské subjekty působící na území Olomouckého kraje mohly své žádosti předkládat v období od 28. 1. do 15. 2. 2013 a žádat tak o finanční příspěvek až do výše 149 tisíc korun na spolupráci s vybranou vědeckovýzkumnou institucí.

„Olomoucký kraj je potěšen zájmem podnikatelského sektoru zahájit spolupráci s vysokými školami, což dokládá vysoký počet podaných žádostí o inovační voucher“, vyjádřil se náměstek hejtmana Michal Symerský.

Na projekt je celkem vyčleněno 6,7 miliónů korun. Z toho 5 miliónů korun tvoří dotace z ROP Střední Morava, Olomoucký kraj vyčlenil na projekt 1,2 milióny korun a statutární město Olomouc jako partner projektu se podílí částkou 500 tisíc korun.

V dubnu tohoto roku bude známo, které žádosti o inovační vouchery budou podpořeny


Poslední změna 23. 08. 2013 07:12:48