Pracovní skupina Zaměstnanost jednala po osmé

16. 11. 2022

V pořadí osmé jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje se uskutečnilo v pondělí 14. 11. 2022 v Olomouci.

Jednání vedla předsedkyně Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Na programu jednání bylo představení ITI Olomoucké aglomerace, seznamu projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Dále byl prezentován Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, predikce trhu práce v Olomouckém kraji. Následně byly podány informace o Národním plánu obnovy ČR, rekvalifikacích a dalším vzdělávání. Na závěr byla představena Národní soustava kvalifikací.

Zápis z jednání, včetně příloh, bude vyvěšen na webových stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi.

Pracovní skupina Zaměstnanost
Pracovní skupina Zaměstnanost
Pracovní skupina Zaměstnanost
Pracovní skupina Zaměstnanost


Poslední změna 16. 11. 2022 12:25:56