PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V OL. KRAJI (příjem žádostí od 21. 1. 2016 do 28. 1. 2016)

Cílem dotačního titulu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji je podpora prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry (dále jen TIC), Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšení informovanosti návštěvníků o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji, vyhledávání, shromažďování, aktualizace a další šíření turistických informací z příslušného turistického regionu či oblasti, zveřejňování turistických informací o zajímavých místech, atrakcích, trasách, službách, produktech, programech a akcích cestovního ruchu na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz, v rámci příslušného turistického regionu, tj. nawww.navstivtejeseniky.cz nebo www.strednimorava-tourism.cz, (dále jen www.ok-tourism.cz), podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných služeb u TIC v Olomouckém kraji, certifikace TIC, rozšíření poskytovaných služeb, zejména rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické sezóně (min. měsíce červenec, srpen), rozšíření nabízených služeb, např. průvodcovské služby, speciální programy pro cílové skupiny, nové produkty atd., zkvalitnění poskytovaných služeb podporou certifikovaných TIC.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. zajištění provozu TIC v rámci rozšíření otevírací doby min. v měsících červenec a srpen o víkendech a státních svátcích (snížení mzdových nákladů),
  2. zajištění doplňkových služeb poskytovaných turistům jako průvodcovství, zajištění či zprostředkování ubytování, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba nových produktů, tvorba programů pro různé cílové skupiny apod.,
  3. naplnění podmínek certifikace TIC v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR,
  4. podporu dalšího odborného vzdělávání pracovníků TIC,
  5. technickou podporu on-line transferu kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na portálwww.ok-tourism.cz.

PŘÍJEM ŽÁDSOTI BYL UKONČEN K DATU 28.1.

Ke stažení

Soubor typu pdfDotační program CRaVV_DT3-Pravidla(481,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotační program CRaVV_DT3-Vzorová smlouva o poskytnutí dotace(358 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotační program CRaVV_DT3-příloha d) Rozsah služeb TIC(40,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxDotační program CRaVV_DT3-Čestné prohlášení de minimis(43,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxDotační titul č. 3 - vyhodnocení(28,3 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 01. 2016 09:12:58