Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012 (archív)

rop-logo-stredni-morava-male.jpg
logo-olomouckeho-kraje.jpg
logo-podpora.jpg

Projekt Olomouckého kraje předložený do 19. výzvy ROP Střední Morava

prioritní osa: 4 Technická pomoc

oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je zlepšení informovanosti a zvýšení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů, a tím i zvýšení absorpční kapacity v regionu a zlepšení čerpání finančních prostředků ze SF EU. Aktivity projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 jsou zacíleny na podporu úspěšného a efektivního čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava na území celého Olomouckého kraje.

Cílovou skupinu projektu tvoří nejen realizátoři projektů, ale i potenciální předkladatelé projektů do ROP Střední Morava, tj. zástupci podnikatelské sféry, neziskového sektoru, obcí, měst a kraje, mikroregionů, místních akčních skupin a odborná veřejnost. Akce realizované v rámci jednotlivých aktivit projektu jsou zaměřeny na pomoc cílové skupině ve všech fázích projektu: přípravné, realizační i udržitelnosti projektu.

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Eva Pospíšilová – projektová manažerka

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: e.pospisilova@kr-olomoucky.cz

Mgr. Jitka Opravilová (roz. Šoustalová) - projektová manažerka

T: 585 508 655, E: j.opravilova@kr-olomoucky.cz

Ing. Radana Vyroubalová - finanční manažerka

T: 585 508 388, M: 725 788 290, E: r.vyroubalova@kr-olomoucky.cz

 

Realizované akce projektu

 • Novela zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, účinná od 1. 4. 2012, 5., 8. a 14. 3. 2012, Olomouc; 4. 5. 2012 Prostějov; 18. 5. 2012 Přerov, 29. 5. 2012 Šumperk a 20. 6. 2012 Jeseník
 • Přehled čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osy 1 Doprava, v Olomouckém kraji, březen 2012
 • Aktivity spojené s koordinací přípravy projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“, únor - červen 2012
 • Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji, prosinec 2011
 • Studie řešení jednotného odbavovacího systému turistického ruchu Jeseníky, listopad 2011
 • Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje II, 8. 11. 2011, Šumperk
 • Vzdělávací seminář Strategické plánování pro obce, města a kraje. 22. 9. 2012, Olomouc
 • Vzdělávací seminář Studie proveditelnosti, CBA a FEA, 21. a 22. 6. 2011, Olomouc
 • Vzdělávací seminář Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit, 7. a 8. 6. 2011, Olomouc
 • Vzdělávací seminář Řízení a administrace projektů, 23. a 24. 3. 2011, Olomouc
 • Informační materiál „Brownfields v Olomouckém kraji“, květen 2011
 • Vzdělávací seminář Veřejná podpora, 12. 5. 2011, Olomouc
 • Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 19. 4. 2011, Olomouc
 • 13. Pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 22. 3. 2011, Moravský Beroun
 • Vzdělávací seminář Problematika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v projektech spolufinancovaných SF EU, 16. 2., 17. 2. a 15. 3. 2011, Olomouc
 • Informační složka Regionální letiště Přerov-Bochoř, prosinec 2010
 • Publikace Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje, listopad 2010
 • Vzdělávací seminář Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 23. 9. a 5. 10. 2010, Olomouc
 • Leták „Brownfield“, září 2010
 • Koordinace IPRÚ Bouzovsko a IPRÚ Staroměstsko, od července 2010
 • Poradenský a informační servis, databáze Zásobník projektových námětů (ZPN), od července 2010

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:37:33