Podpora pro podnikatele a firmy z evropských peněz

05. 09. 2018

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) připravil vzdělávací seminář k Možnostem podpory pro podnikatele a firmy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Akce je určena výhradně pro zástupce podnikatelského sektoru z území Olomouckého kraje, kteří mají zájem o informace o možnostech podpory z fondů Evropské unie. Lektory semináře jsou zástupce API, projektový manažer pro Olomoucký kraj pan Mgr. Vojtěch Marek, projektový manažer ITI Olomoucké aglomerace pan Bc. Ondřej Lakomý a ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu paní Ing. Veronika Pudelová Voltnerová.

V pozvánce na akci je uveden program semináře a pokyny pro účastníky. Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na e-mailovou adresu rsk@kr-olomoucky.cz s uvedením jména účastníka, názvu společnosti, IČ, telefonního čísla a kontaktního e-mailu.

Soubor typu pdfPozvánka(420,6 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 09. 2018 07:29:40