Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

27. 04. 2018

Olomoucký kraj uspořádal ve čtvrtek 26. dubna 2018 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář k vybraným rámcovým programům Evropské unie na podporu výzkumu a inovací. Seminář byl určen širokému spektru potencionálních žadatelů, jako jsou malé a střední podniky, vědecká a výzkumná centra, komerční společnosti nebo subjekty působící v leteckém sektoru.

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu představili posluchačům témata, jako je program Horizont 2020 a jeho nástroje, tzv. SME Instrument pro malé a střední podniky a Fast Track to Innovation, což je konsorciální program na podporu komercionalizace inovativních aktivit. Dále byl přítomným představen program Gama TAČR, který vyhlašuje výzvy pro držitele Seal of Excellence nástrojů SME Instrument, program Proof of Concept, který spadá pod OP PIK a cílí na podporu transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a komerčními společnostmi. Následoval program Clean Sky 2 spolu s komplementární výzvou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci OP PIK, který podporuje inovace v leteckém průmyslu a je určený subjektům působícím v leteckém sektoru. V neposlední řadě byly prezentovány informace o Národním programu záruka 2015 – 2023, o programu Expanze, o podpoře start-upů nebo o ESA BIC Prague na využití kosmických technologií v běžném životě.

Seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací
Seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací
Seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací


Poslední změna 27. 04. 2018 09:30:09