Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

13. 10. 2014

je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Jako kontaktní osoba byla určena: Ing. Ludmila Roubalová, ÚZIS ČR, email: ludmila.roubalova@uzis.cz


Poslední změna 14. 10. 2014 12:53:33