Národní program Životního prostředí

 

Výzva č. 13/2016 - Udržitelná městská doprava a mobilita - podaný projekt:

  • Nákup ekologického vozidla pro Krajský úřad  Olomouckého kraje (751 tis. Kč) 


Poslední změna 13. 04. 2017 12:03:57