Mládež a volný čas

Kontakty

Bc. Kateřina Kosková

metodik SVČ, soutěže a přehlídky
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 661 k.koskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1015


Poslední změna 18. 12. 2017 07:19:59